Værdier

Nøjagtighed

Formålet for os er at præsentere et rettidigt, korrekt og validt beslutningsgrundlag for ledelsen. Vi sætter en ære i at foretage en smidig indsamling af virksomhedens registreringer. Nøgleordene for vores opgaveløsninger er tillid, ansvarlighed og respekt.

optimering

Adgang til kvalificerede kompetencer på et bredt felt for regnskabsmæssige opgaver giver løsninger til en effektiv drift. Vores mission er, at vi skal skabe en frigørelse af tid til det, du som virksomhedsejer eller medarbejder er bedst til. Fremtidens forretningsmæssige resultater for din virksomhed udfordres – dermed banes vejen for nye spændende mål. Vi evner at kaste lys på unikke muligheder for ikke alene udvikling men samtidig forbedring af eksisterende eller ikke eksisterende forretningsgange og effektive interne kontroller.

erfaring

Såvel den teoretiske som den praktiske værktøjskasse er på plads. Praktisk relevant erfaring er opnået inden for mange forskellige brancher som eksempelvis virksomheder med igangværende arbejder, projektbaserede organisationer og equity fonde, herudover fra en del år i revisionsverdenen . Det teoretiske fundament er opnået qua uddannelsen cand.merc.aud. – kandidatgrad i revision, erhvervsøkonomi, skat og – erhvervsjura fra Copenhagen Business School.
”Regnskab er andet end tal”

Lad os om regnskabet - og få
100% tid til din forretning