Referencer

Herunder findes en kort beskrivelse af et udsnit af opgaver, som senest er blevet løst af JR Regnskab.

Kapitalfonden EQT

Igennem 9 år ansvarlig for økonomirapportering for EQT’s danske partnerselskab i København. Derudover varetages fortsat administration og regnskab af flere holdingselskaber med investeringer i EQT’s fonde.

Solix ApS

Ekstern finance manager for Solix ApS fra juni 2016 til juni 2018. Implementering af webbaseret økonomisystem med projektbaseret økonomirapportering. Ansvarlig for årsrapportering for 5 øvrige investeringsselskaber i koncernen herunder en nystiftet erhvervsdrivende fond.

Dynatest ApS

6 måneders assistance i finansafdeling som følge af mangel på ressourcer. Afstemninger og rapporteringer udarbejdet og opdateret til brug for ledelsesbeslutninger.

Zeno ApS

Varetagelse af selskabets direktørrolle igennem 10 år. Administration af investeringer – herunder gennemgang af Shares Purchase Agreements, køb og salg af ejendomme, løbende økonomirapporteringer, analyse og opstilling af årsrapportering, indberetning af selvangivelse og samarbejde med revisor.

Togu ApS

Selskabets direktør igennem 7 år. Administration af investeringer – herunder handling af diverse købskontrakter, oprettelse af låneaftaler, løbende økonomirapporteringer, analyse opstilling af årsrapportering, indberetning af selvangivelse, opgørelse af sambeskatningsindkomst og samarbejde med revisor.

Hvem er Jeanette Rømer?

Med en stærk ballast fra revisionsbranchen kombineret med mere end 13 års erfaring som selvstændig problemknuser og seriøs ekstern samarbejdspartner til regnskabsafdelingen, anpartshaver, virksomhedens eksterne revisor, advokat med flere – kan Jeanette Rømer udfylde adskillige roller i virksomheden herunder varetage daglige administrative og regnskabsmæssige udfordringer eller ved at varetage rutinerne omkring skattemæssige indberetninger eller særlige interne behov for økonomirapportering.

JR Regnskab, ejer Jeanette Rømer

Lad os om regnskabet - og få
100% tid til din forretning